of

مطالب آموزش و تحقیقات

Spectr News Theme

آنی گیر بتن

کد مطلب: 472

همچنین برای کاربردهای خاص ملات های آنی گیر یا زودگیر طراحی گردیده است که عمداتا برای آب بندی به کار گرفته می شوند.


پروژه ها