نکات اجرایی بتن ریزی در کارگاه

نکات اجرایی بتن ریزی در کارگاه   

کد مطلب : 269

     در مرحله بتن‌ريزي نيز عدم جداشدگي، عدم آلودگي به مواد زيان‌آور و تسريع در كار از اهميت زيادي بر خوردار است. عدم ايجاد درز سرد نيز در ريختن بتن يك اصل مهم تلقي مي‌‌شود.

دوام و پایایی بتن چیست ؟

دوام و پایایی بتن چیست ؟   

کد مطلب : 255

     دوام یا پایایی بتن متناظر با سن یا عمر خدمت رسانی آن در شرایط محیطی مشخص به شمار می آید. بدیهی است با تغییر شرایط محیطی حاکم بر بتن، مفهوم دوام بتن تغییر می کند.