Spectr News Theme

افزودنی معدنی پودر میکرسیلیکا ( دوده سیلیسی یا میکروسیلیس ) Microsilica

کد مطلب : 60


Microsilica

افزودنی معدنی میکرسیلیکا ( دوده سیلیسی )

شرح :

استفاده از میکروسیلیس دربتن ریزی های مجاور سواحل دریاها به طور جدیدی مورد توجه مهندسین ساختمان قرارگرفته است . به دلیل خصوصیات بارز پوزولانی میکروسیلیس ، استفاده از آن جهت بهبودخواص مکانیکی و افزایش دوام بتن در کشورهای پیشرفته رو به افزایش است .

میکروسیلیس یک محصول فرعیاز کوره های قوس الکتریکی در جریان تولید آلیاژهای فروسیلیس می باشد . این ماده باداشتن بیش از 90 درصد سیلیس با حالت غیر کریستالی و به شکل ذرات بی نهایت ریز باقطر متورسط 0.1 متوسط میکرون شدیدا پوزولانی است و برای استفاده به عنوان یک مادهسیمانی در بتن بسیار مناسب است و با استاندارد ASTM C1240  مطابقت دارد .


 

مزایای مصرف :

افزودن میکروسیلیس به مخلوطبتن باعث می گردد Sio2 فعال آن با محلول هیدروکسیدکلسیم Ca(OH)2  آزاد موجود در منافذ موئین بتن ترکسیب گردد وکریستال سیلیکات کلسیم نامحلول تولید نماید و در نهایت باعث تراکم ساختار خمیر سیمانو کاهش نفوذپذیری و افزایش مقاومت فشاری ، الکتریکی، خمشی و کششی بتن ، افزایشمقاومت بتن در برابر فرسایش ، کاهش مقابل توجه نفوذپذیری ، جلوگیری از نفوذ یونکلر ، سولفات ها و سایر مواد شیمیایی مخرب به داخل بتن گردد .


موارد مصرف :

  • اجرای بتن در سواحل دریا ، اسکله ها و پلها
  • ساخت بتن های با مقاومت بالا
  • یاخت بتن سدها ، کانالها ، تونلها ، مخازن و منبع آب
  • کف سازی و نماسازی
  • ساخت بتنهای در معرض خوردگی


میزان مصرف :

میکروسیلیس را می توان بهنسبت 5 تا 10 درصد وزن سیمان به بتن افزود ( با توجه به اینکه باعث افزایش مقاومتبتن می گردد جایگزین همان مقدار سیمان گردد ) با توجه به اینکه میکروسیلیس خاصیتکاهندگی آب دارد حتما می بایست به همراه یکی از فوق روان کننده ها استفاده گردد .در غیر این صورت باعث ترک خوردن بتن و کاهش کارائی و عدم تراکم بتن گردد .


طریقه مصرف :

به میزان لازم در زمان ساختبتن با اجزای خشک مخلوط کرده و سپس آب و فوق روان ساز به آن افزوده شود .

 

مشخصات فنی :

  • حالت فیزیکی : پودر پوزولان
  • رنگ : خاکستری روشن
  • وزن مخصوص : 250 گرم در سانتیمترمکعب
  • شکل ذرات : کروی و غیرکریستاله ( آمورف )

 

انبار داری :

میکروسیلیس  را  بهدور از سرما ، گرما و روطبت به مدت یکسال می توان نگهداری کرد. عدم توجه به روشانبارداری مناسب باعث آسیب دیدن محصول و یا کیسه آن می شود.

 

 

آنالیز :

0.08  درصد

H2O

0.5 درصد

Sic

0.3 درصد

C

96.4 درصد

Sio2

0.87 درصد

Fe2O3

1.32 درصد

Al2O3

0.49 درصد

CaO

0.97 درصد

MgO

0.31 درصد

Na2O

1.01 درصد

K2O

0.16 درصد

P2O5

0.10 درصد

SO3

0.04 درصد

CL

 

نکات ایمنی :

همانند تمامی محصولاتشیمیایی دقت شود تا از تماس با چشمها ، دهان ، پوست و مواد غذایی پرهیز گردد .درصورت تماس با پوست و چشمها  بلافاصله آن رابه مدت 15 دقیقه با آب شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایدد. اگر به طور اتفاقیبلعیده شد ، می بایست اقدامات پزشکی انجام شود . در ظرف ها را پس از استفاده ببندیدو برای اطلاع از انبار داری ویژه یا انهدام باقیمانده مواد به برشور ایمنی محصولمراجعه نمایید.

 

بسته بندی :

در کیسه های 25 و 40کیلوگرمی و یا به صورت جامبوبک 1 تنی

 

تاییدیه کیفیت :

تمام محصولاتی که توسط شرکتکلینیک فنی و تخصصی بتن ایران عرضه می گردند مطابق با استانداردهای کیفی بینالمللی می باشد.

 

or
or
A password will be send on your post
Registration