استاندارد آزمایش کیفیت افزودنی های بتن

استاندارد آزمایش کیفیت افزودنی های بتن

کد مطلب : 78

استاندارد مواد افزودنی شيميايی بتن، ملات و دوغاب قسمت اول: بتن و ملات شاهد، که پيش نويس آن توسط مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن در کميسيون های مربوط تهيه و تدوين شده و دريکصدوششمين جلسه کميته ملی استاندارد ساختمان و مصالح ساختمانی مورخ 21/7/83 مورد تصويب قرار گرفته است. اينک به استناد بند يک ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملی ايران منتشر می‌شود

استاندارد کنترل کیفیت و آزمایش مواد عمل آوری ( کیورینگ ) بتن

استاندارد کنترل کیفیت و آزمایش مواد عمل آوری ( کیورینگ ) بتن

کد مطلب : 76

استاندارد روش آزمون نگهداري آب به وسيله مواد عمل آورنده بتن كه بوسيله كميسيون فني مربوطه تهيه و تدوين شده و در چهل و دومين كميته ملي ساختمان و مصالح ساختماني مورخ 1374/10/27 مورد تاييد قرار گرفته , اينك باستناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاحي قوانين و مقرارات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏گردد .

آزمایش تعیین عمق کربناسیون بتن

آزمایش تعیین عمق کربناسیون بتن

کد مطلب : 61

آزمایش ساده و معمول تعیین عمق کربناسیون تا چندی پیش صرفا بر اساس دستورالعمل RILEM CPC18 انجام می گردید [13] که EN نیز به تازگی دستورالعمل استانداردی را مشابه RILEM ارائه کرده است .

آزمایش ارزش ماسه ای برای بتن

آزمایش ارزش ماسه ای برای بتن

کد مطلب : 58

ماسه به عنوان یک جسم پرکننده که بیش از 30 درصد مصالح بتن را تشکیل می دهد، نقش بسزایی در تولید بتن دارا می باشد، به طوری که می توان پس از سیمان آن را مهمترین مصالح در بتن دانست. این موضوع زمانی نقش خود را بیشتر نشان می دهد که مصالح ریزدانه درطراحی بتن اهمیت بیشتری داشته باشد. مانند سازه های بتنی که دوام آنها به دلیل قرارگیری در معرض نفوذ سیالات مضر و نیز محیط های مهاجم مورد تهدید قرار می گیرد.

مشخصات و آزمایش های سنگدانه های بتن

مشخصات و آزمایش های سنگدانه های بتن

کد مطلب : 57

ويژگي‌ سنگدانه‌ها نقش مهمي در دوام بتن در رويارويي با شرايط مهاجم دارند، زيرا سنگدانه‌ها حدود سه‌چهارم حجم بتن را تشكيل مي‌دهند، بنابراين كيفيت آنها از اهميتي ويژه برخوردار است.