عمل آوری بتن های پیش ساخته

عمل آوری بتن های پیش ساخته   

کد مطلب : 398

منظور از قطعات پیش ساخته، قطعاتی نظیر لوله، بلوک، آجر، تیر با مقاطع U,T,TT ،ستون، دیوار، پانل و نظایر آن میباشد. در عمل آوردن این قطعات برای باز کردن سریع قال بها و تخلیه کارگاه ساخت، غالباً از روشهای عمل آوردن تسریع شده استفاده میشود.

مشاوره و ارائه طرح مقاوم سازی سازه های بتنی - مهندسی و اجرای مقاوم سازی سازه های بتنی به روش اجرای الیاف FRP ، ژاکت بتنی ، فلزی

مشاوره و ارائه طرح مقاوم سازی سازه های بتنی - مهندسی و اجرای مقاوم سازی سازه های بتنی به روش اجرای الیاف FRP ، ژاکت بتنی ، فلزی   

کد مطلب : 48

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ، مشاور و مجری خدمات تقویت و مقاوم سازی سازه های بتنی ْ تیرها و ستونهای بتنی ْ با روش های FRP ْ ژاکت فلزی و ژاکت بتنی.

مشاوره و اجرای آب بندی سازه های بتنی ( مهندسی و اجرای آب بندی سازه های بتنی ، کولینگ تاور ها ، تصفیه خانه های آب و فاضلاب ، کلاریفایر،استخر ها و مخازن )

مشاوره و اجرای آب بندی سازه های بتنی ( مهندسی و اجرای آب بندی سازه های بتنی ، کولینگ تاور ها ، تصفیه خانه های آب و فاضلاب ، کلاریفایر،استخر ها و مخازن )   

کد مطلب : 47

مشاوره و اجرای آب بندی سازه های بتنی ( مهندسی و اجرای آب بندی سازه های بتنی ، کولینگ تاور ها ، تصفیه خانه های آب و فاضلاب ، کلاریفایر،استخر ها و مخازن )