Spectr News Theme

افزودنی معدنی خاکستر بادی ( فلای اش ) Flay Ash

کد مطلب : 59

 

Flay Ash

افزودنی معدنی خاکستر بادی ( فلای اش )

 

شرح :

مسئله خوردگی فولاددر بتن از مشکلات عمده کشورهای مختلف جهان استو یکی از مهمترین عوامل تخریب وتغییر شکل ساختار بتن می باشد. یکی از این رهیافت ها استفاد از خاکستر بادی به جایسیمان در تولید بتن و در نتیجه افزایش کیفیت بتن و تولید بتن با کارایی بالاست.اینامر به ویژه موجب کاهش ضریب نفوذ یون های کلرور در بتن و از بین رفتن خوردگی بتنمی گردد.

خاکستر بادی ، یکمحصول فرعی مهم از نیروگاه های سوخت زغال سنگ می باشدکه به خوبی به عنوان یک مادهپوزولانی یا به عنوان یک جزء از مخلوط سیمان پرتلند یا به عنوان مواد افزودنیمعدنی در بتن استفاده می شود.

در بعد تجاری دوزهایخاکستر بادی به 20-15 درصد از جرم کل مواد سیمانی محدود می شود. معمولآ این مقداراز خاکستر بادی دارای اثرات مفیدی در اقتصاد، کارآمدی و هزینه بتن می باشد که برایافزایش دوام در مقابل حمله سولفات ها ،گسترش سیلیس قلیایی و ترک های حرارتی لازماست.

 

موارد کاربرد پودرخاکستر بادی :

 • بتن ریزی در حضور کوران و باد یا تشعشع خورشید و مناطق خشک
 • سازه های بتنی در معرض سیکل های شدید ذوب و انجماد
 • برای جبران نسبی خسارات ناشی از تاخیر مجاز در انجام کیورینگ اولیه
 • برای به حداقل رساندن ریسک ترک خوردن
 • سازه های آب بندی که احتمال بروز انواع ترک در آنها وجود دارد
 • کاهش ترک های ناشی از هیدراتاسیون سیمان
 • سازه های بتنی در معرض کاویتاسیون
 • ساخت بتن سازه های آبی
 • اسکله ها
 • پل ها
 • پارکینگ ها
 • کانال های آب و سدها
 • ساخت بتن سازه های سواحل دریا و نواحی که نیاز به کاهش عمق نفوذ یون های کلر و سولفات ها در بتن می باشد ( کاهش ترک یون های کلر و در نتیجه کاهش عمق نفوذ کلر در بتن به ویژه در نواحی ساحلی جنوب ایران )
 • دوام بهتر در مقابل آسیب های سولفات ها و آب های اسیدی و دست یافتن به مقاومت های نهایی بالا ( به طور کلی تولید بتن های با مقاومت فشاری خیلی زیاد )

 

 

نکات فنی بتن حجیم ساخته شده با خاکستر بادی  :

·        ایده آل ترین حالتمصرف خاکستر بادی 17 درصد وزن سیمان می باشد که با ترکیب فوق از آن در بتن فوقالعاده می باشد و علاوه بر تآمین دوام و کاهش شدید نفوذ پذیری و کاهش ترک های ناشیاز هیداتاسیون بر خلاف میکروسیلیس موجب افزایش آب به سیمان نمی گردد.

·        برای مخلوط های بتنبا مقاومت های فشاری مخصوص 28 روزه  العادهمی باشد و علاوه بر تآمین دوام و کاهش شدید نفوذ پذیری و کاهش ترک های ناشی ازهیداتاسیون بر خلاف میکروسیلیس موجب افزایش آب به سیمان نمی گردد.

·        برای مخلوط های بتنبا مقاومت های فشاری مخصوص 28 روزه 30 MPA یا بیشتر، با اسلامپ 150 میلیمترو آب به نسبت مواد سیمانی 0.3 و استفاده از فوق روان کننده بتن نمی باشد.

 

مشخصات فنی پودرخاکستر بادی :

·        سطح ویژه ذرات  :/g  

·        اندازه ذرات : 0.30-0.12 micron

بسته بندی پودرخاکستر بادی :

 • کیسه 25 کیلوگرمی       
 • فله به صورت حمل در بونکر

 

طریقه نگهداری پودرخاکستر بادی  :

حداقل یک سال . بهدور از تابش مستقیم خورشید و یخ زدگی در دمای بین 5 درجه سانتیگراد تا 35 درجهسانتیگراد

 

استاندارد : ASTM C-494 TYPEG

 

مسائل زیست محیطی :

مقادیر اضافی را درآب و یا خاک  نریزید        

حمل و نقل : بی خطر

 

 

آنالیز پودر خاکستر بادی:

 

اکسید

درصد

Sio2

94-95  %

Al203

1-2 %

cao

0.6  %

Na2o

0.32  %

K2o

0.12  %

Fe2o3

2-3  %

So3

0.12  %

l.o.i

1-2  %

density

1.6  %

 

 

 

نکاتایمنی :

خاکسترمحتوی هیچ ماده خطرناکی نمی باشد . برای آگاهی بیشتر به برشور ایمنی محصول مراجعهنمایید.

 

تاییدیهفنی :

تماممحصولاتی که توسط شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران عرضه می گردد مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می باشد.

 

or
or
A password will be send on your post
Registration