Spectr News Theme

افزودنی آب بند کننده بتن و ملات DEZOSEAL G-330

کد مطلب : 58

 

 

DEZOSEAL   G-330

Waterproofing agent for concrete

براساس استاندارد Type A,C,E and F     ASTM C-494

BS 5075 Part 1

شرح:

Dezoseal G-330  ماده کاهش دهندهنفوذپذیری بتن می باشد که افزودن آن به بتن علاوه بر ایجاد روانی و افزایش مقاومت، با مسدود نمودن کاپیلارهای بتن از نفوذ آب نیز جلوگیری می نماید .

 

کاربرد:

Dezoseal G-330  جهت آب بند نمودن بتن هایفونداسیون ، منابع آب ، استخرها ، ساخت لوله های بتنی ، کانالهای آب و گالری بسیارمناسب می باشند. Dezoseal G-330  را می توان در مراحلتولید بتن و یا در محل بتن ریزی به بتن آماده اضافه نمود و کافیست به مدت 2 دقیقهبا بتن مخلوط گردد.از آنجا که این ماده محتوی روانساز بوده ، موجب افزایش روانی میگردد.ضروریست در هنگام تولید بتن نسبت آب به سیمان به دقت کنترل شده و از 40 درصدتجاور ننماید ، در غیر این صورت آب اضافی موجود باعث ایجاد تخلخل و در نتیجه نشتآب می گردد.

 

توجه:

درصورت طولانی شدن زمان مصرف بتن و در نتیجه افت اسلامپ آن ، افزودن دوباره DezosealG-330  بی مانع است اگر چه درچنین مواقعی استفاده از روان کننده Dezoplaste D-130 نیز بسیار کارساز می باشد.

 

ویژگیها:

شکلظاهری : مابع

وزنمخصوص : 1.02 تا 1.03 گرم در سانتیمترمکعب

در صدیون کلر : صفر

ایجادحباب هوا : کمتر از یک درصد

 

مقدارمصرف :

Dezoseal G-330  به طور معمول بین 0.5درصد وزن سیمان موجود در بتن مصرف می شود و در صورت نیاز به تکرار آن مقدار یکدرصد وزن سیمان اضافه شود.

بستهبندی :

Dezoseal G-330  در بشکه های پلاستیکی 25کیلوگرمی عرضه می گردد.

 

نگهداری:

درصورت دور بودن  بشکه ها از تابش آفتاب ورطوبت ، تا یک سال قابل نگهداری و مصرف می باشد .

 

نکاتایمنی :

.Dezoseal G-330  حاوی مواد سمی و خطرناکنمی باشد ولی همانند سایر مواد شیمیایی ، در هنگام کار با این ماده از دستکش وماسک استفاده نماید و از تماس با چشم ها ، دهان و مواد غذایی اجتناب گردد.

 

تاییدیهکیفیت :

تمامیمحصولاتی که توسط کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ارائه می گردند مطابق بااستانداردهای کیفی بین المللی می باشند.

 

 

 

or
or
A password will be send on your post
Registration