Spectr News Theme

افزودنی روان کننده یا کاهنده آب بتن با خواص دیرگیری DEZOPLAST D-140

کد مطلب : 57

 

DEZOPLAST D-140

افزودنی روان کنندهیا کاهنده آب بتن با خواص دیرگیری

 

شرح محصول :

DEZOPLAST D-140 ،افزودنی کاهنده آب و روان کننده با خواص دیرگیری بر پایه لیگنوسولفونات جهت بتنریزی در آب و هوای گرم با حمل طولانی و حفظ اسلامپ در طول زمان طراحی گردیده است.

قابلیت کاهش آب واختلاط به میزان حداقل 5 % جهت ساخت بتن با اسلامپ یکسان را داشته ، در نتیجه کاهشنفوذپذیری و جمع شدگی و افزایش مقاومت فشاری بتن را در پی خواهد داشت.

 

نحوه اثر گذاری DEZOPLAST D-140 :

 • جذب ذرات سیمان گردیده که و مانع توده ای شدن ذرات سیمان می شود. در نتیجه آب اضافی بین ذرات آزاد شده و موجب روانی و پخش مطلوب سیمان در بتن می گردد.
 • ژل بتن ( خمیر سیمان ) که عامل چسبندگی مصالح سنگی بوده را افزایش می دهد ، افزایش ژل باعث بهبود حفظ آب و چسبندگی داخلی مخلوط شده و همچنین منجیر به کاهش آب انداختگی و جداشدگی و بهبود کارآیی و جای پذیری بتن می شود.

 

کاربرد و موارد استفاده:

این محصول قابلاستفاده در انواع بتن به شرح ذیل می باشد :

 • بتن با معماری ویژه
 • بتن درجا برای کاربردهای مختلف
 • بتن های حجیم نظیر بدنه سدهای بتنی
 • بتن ریزی در هوای گرم
 • بتن حاوی توکیبات پوزولان شامل خاکستر بادی، میکروسیلیکا و روباره

 

مزایای استفاده از DEZOPLAST D-140 در بتنتازه:

 • قابلیت کاهش آب بتن بدون افت کارایی
 • بهبود کارایی بتن
 • کاهش جداشدگی در روانی مورد نظر
 • تاخیر کنترل شده در زمان گیرش
 • حفظ کارایی بتن در طول زمان
 • بهبود قابلیت پمپ پذیری
 • بهبود پرداخت پذیری

 

مزایای استفاده از DEZOPLAST D-140 در بتنسخت شده:

 • افزایش مقاومت در تمام سنین
 • کاهش نفوذپذیری در مقابل آب و مواد خورنده
 • بهبود سطح نهایی پس از قالب برداری
 • کاهش ترکهای ناشی از جمع شدگی
 • افزایش دوام و پایایی بتن

 

مطابقت با استاندارد:

 • ASTM C494 TYPE D
 • EN 934-2-TABLE 10
 • ISIRI 2930 –TABLE 11

 

خصوصيات فيزيكي و شيميايي:

ترکیبات شیمیایی

لیگنوسولفونات اصلاح شده+دیرگیر کننده

رنگ

قهوه ای

طبیعت یونی

آنیونی

حالت فیزیکی

مایع

PH

1+-4

کلراید ( PPM )

حداکثر 500

وزن مخصوص ( کیلوگرم بر لیتر ) در دمای 20 درجه سانتیگراد

0.02+- 1.18

میزان مصرف  :

 • DEZOPLAST D-140   قابل استفاده به میزان 0.2 تا 0.8 درصد نسبت به وزن ترکیبات سیمانی می باشد. میزان مصرف با توجه به طرح اختلاط و خصوصیات مورد نیاز تعیین می شود.
 • پیشنهاد می شود جهت تعیین میزان مصرف DEZOPLAST D-140 و تاثیر آن بر روی خواص بتن تازه و سخت شده مانند کارایی ، حفظ کارایی ، گیرش و مقاومت های اولیه و نهایی تست هایی در محل کارگاه و با مصالح و شرایط موجود انجام شود.

 

روش استفاده :

 • آماده مصرف و با هر نسبتی با آب مخلوط می شود.
 • هم زمان با آب اختلاط به میکسر میتوان اضافه کرد.
 • به طور مستقیم به سیمان و ترکیبات خشک افزوده نشود.
 • در پایان عمل اختلاط میتوان به میکسر بچینگ و یا به داخل تراک میکسر افزود. در این حالت به ازاء هر مترمکعب یک دقیقه اختلاط با دور تند انجام شود.

 

سازگاری با ترکیباتسیمان :

مناسب برای استفادهبا انواع سیمان و یا ترکیبات جایگزین سیمانی از جمله : خاکستر بادی میکروسیلیس وسرباره می باشد.

 

سازگاری DEZOPLAST D-140   باافزودنی های دیگر :

 • با سایر افزودنی ها از پیش مخلوط یا مصرف نشود مگر آنکه تولید کننده مجاز بداند.
 • توصیه می شود که در چنین شرایطی با واحد فنی شرکت رایحه بتن سبز ( کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ) مشورت شود.

 

 

بسته بندی :

DEZOPLAST D-140  در گالن های 20 ، بشکه های 250 کیلوگرمی عرضهمی گردد.

 

انبار داري :

توصیه می شود کهانباداری در دمای 5 تا 40 درجه سانتیگراد به دور از تابش مستقیم آفتاب باشد. درصورت یخ زدگی دمای مواد را بالا آورده تا ذوب شود و سپس توسط یک میکسر مخلوط شود.

 

عمر نگهداري :

در صورت حفظ ونگهداری در شرایط مناسب پیشنهادی و در بسته بندی اولیه تا 12 ماه قابل نگهداری میباشد.

 

ایمنی :

DEZOPLAST D-140   ماده ای کم ضرر می باشد. درشرایط عادی آسیبی به پوست نمی رساند. اما به عنوان یک ترکیب شیمیایی و رعایت موارداحتیاطی برای جلوگیری از تماس با پوست و با چشم از دستکش های محافظ و عینکاستفادهشود و یا پس از تماس مستقیم با پوست و یا چشم با آب شسته شود.

 

خدمات فني :

بخش فني شرکت رایحهبتن سبز ( کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ) در جهت ارائه مشاوره فنی مربوط به بتن وبتن ریزی و نحوه استفاده صحیح از مواد خود در کارگاه آماده همکاری و انجام خدماتمی باشد.

 

or
or
A password will be send on your post
Registration