Spectr News Theme

رزین تزریق پایه اپوکسی جهت ترمیم ترک و حفرات در سازه های بتنی DEZOSIVE 4000

کد مطلب : 137

 

DEZOSIVE 4000

رزین تزریق پایه اپوکسی جهت ترمیم ترک و حفرات در سازه هایبتنی

 

شرح :

DEZOSIVE 4000  برپایه رزین اپوکسی ، دو جزئی ، فاقد فیلر وپرکننده ، با قابلیت نفوذ بالا ، جهت پر کردن و ترمیم حفرات و ترکها در سازه هایبتنی و بنایی به روش تزریق می باشد.

 

موارد مصرف :

 • تزریق و ترمیم ترک ها در ستون ، دیوار ، تیر و فونداسیون ها
 • ترمیم و پر کردن درزهای استاتیک در سازه های بتنی و بنایی

 

مزایا و ویژگیها :

 • ویسکوزیته پایین و توان نفوذ بالا
 • چسبندگی بالا به بدون های درز
 • بدون جمع شدگی
 • امکان تزریق در بتن های مرطوب
 • مقاومت مکانیکی بالا
 • کسب مقاومت سریع

 

هشدارها و محدودیتها :

 • از تماس با پوست و چشم خود داری شود.
 • در زمان یخبندان و بارندگی از اجرا ممانعت گردد.
 • پس از اجرا تا خشک شدن کامل ، در برابر تابش مستقیم آفتاب، یخ زدگی ، باران ، تردد و رطوبت شدید محافظت شود.
 • به مدت 24 ساعت از زمان اجرا در برابر ترافیک سنگین محافظت شود.
 • از اعمال در دمای هوا و سطح کمتر از 10 درجه سانتیگراد و بیش از 35 درجه سانتیگراد خود داری نمایید.

 

مشخصات فنی :

Content

 

Color

Mixture Density

Solid Content

Viscosity

Compressive Strength

Flexural Strength

Adhesion on Concrete

Flash Point

Application Temperature

Pot Life

Drying Time

Re-coating

Full curing

HS Code

Component A : Epoxy Resin

Component B : Epoxy Hardener

Transparent

1,0 – 1,1 g/cm3

100%

200 – 300 MPa.s

>65 N/mm2 (7 days)

>25 N/mm2 (7 days)

>2 N/mm2 (7 days)

>+62°C

+10°C to +35°C

 

25 minutes

18-24 hours

7 days

3907.30

 

استاندارد :

 براساس استاندارد ACI E 706  و EN 1504

 

روش مصرف :

آماده سازی سطح :زمانی که رزین به صورت ثقلی اجرا می گردد ترکهای روی سطح باید با  استفاده از شیار زن ، به شکل v  ،  بهعرض 5 تا 10 میلیمتر و عمق 10 تا 12 میلیمتر باز شوند. درون ترک باید با استفادهاز فشار هوا از گرد و غبار و هرگونه آینده پاک شود.

روش اجرا : جزء A  و B  را به تناسب به هم اضافه و با همزن سرعت پایینمخلوط می کنیم. پکر های تزریق رزین DEZOSIVE 4000  باید در طول ترک نصب گردند. پکر هانصب خواهند شد در سوراخ هایی که با استفاده از دریل در بتن ایجاده شده اند و سپسطول ترک یا درز با استفاده از بتونه اپوکسی بسته و سیل می شود. بعد از آن رزیناپوکسی DEZOSIVE 4000   بااستفاده از نازل درون پکرها ( PACKER )  تزریق می شود. عملیاتتزریق با استفاده از پمپ های مخصوص تک یا دو جزئی انجام می گیرد. اگر امکان اجرایسریع DEZOSIVE 4000   وجودداشته باشد باید از پمپ تک جزیی استفاده شود. در غیر این صورت پمپ دو جزئی موردنیاز می باشد. فشار تزریق نباید بیش از 5 بار باشد. معمولا وقتی تزریق در یک پکررا شروع می کنیم عملیات ادامه می یابد تا شاهد خروج رزین از یک یا چند پکر ( PACKER )نزدیک به آن باشیم.

 

برای ترک های مویرگیو کم عرض در سطوح افقی می توان به جای استفاده از پمپ ، به روش ریزشی و بهره گیریاز نیروی وزن رزین ( با توجه به ویسکوزیته پایین ) حرکت رزین انجام گردد. بایدتوجه داشت که سرعت واکنش و گیرش رزین اپوکسی بالا بوده و می بایست به سرعت مورداستفاده قرار گیرد. همچنین بای حجمی از محصول مخلوط و آماده مصرف شود که امکانستفاده از آن در مدت زمان حداکثر 10 دققه وجود اشه باشد.

 

مقدار مصرف :

بسته به محل مصرف میباشد. به کارگیری سیستم تزریق رزین اپوکسی برای ترمیم و بازسازی ترک با عرض حداقل2 و حداکثر 10 میلیمتر مناسب می باشد.

 

بسته بندی و شرایطنگهداری :

 • ست 10 کیلوگرمی ( جزء A  : گالن 6.67 کیلوگرمی ، جزء   B  : گالن 3.33  کیلوگرمی )
 • در محیط خشک و دمای 5 تا 35 درجه سانتیگراد نگهداری شود. در برابر تابش مستقیم نور خورشید ، حرارت زیاد و یخبندان محافظت گردد.

 

پاکسازی تجهیزات :

تجهیزات و لوازماستفاده شده باید بلافاصله پس از استفاده با حلال های صنعتی شستشو شود. در صورتخشک شدن رزین اپوکسی بر روی تجهیزات پاکسازی صرفا به روش های مکانیکی میسر خواهدبود.

 

نکات ایمنی :

از تماس با چشم وپوست خود داری شده و پس از استفاده دست های خود را شستشو دهید. در صورت تماس باچشم، پوست و یا بلعیده شدن ، سریعا به پزشک مراجعه شود و یا به بخش ایمنی دیتا شیتمراجعه گردد. درب ظرف را زمانی که استفاده نمی گردد بسته و به دور از دسترس اطفالنگهداری شود.

 

نگهداری :

مدت زمانی نگهداری ،در بسته بندی اولیه و در شرایط مناسب ، 6 ماه می باشد. در صورت نیاز به اطلاعاتبیشتر با کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران تماس حاصل نماید.

 

 

or
or
A password will be send on your post
Registration