Spectr News Theme

پوشش محافظتی سازه های بتنی در برابر مواد خوردنده بر پایه اپوکسی BETOGARD SN-125

کد مطلب : 118

 

BETOGARD SN-125

پوشش محافظتی سازه های بتنی در برابر مواد خوردنده بر پایهاپوکسی

 

شرح :

BETOGARD SN-125 یک رنگاپوکسی بدون حلال جهت حفاظت سطوح بتنی میباشد. این رنگ جهت اجرا در نواحی ساحلی وجذر و مدی ایده آل است به صورتیکه پس از غوطه وری در آب نیز بهواکنش پخت ادامه می دهد. این رنگ بر روی سطوح مرطوب قابل اجرا بوده و با بهره گیریاز سیستم اپوکسی اصلاح شده امکان اجرای این رنگ در محیط های در معرض جو نیز وجوددارد.

 

 خواص و اثرات :

 • چسبندگی عالی بر روی سطوح خشک و مرطوب
 • قابلیت پخت در زیر آب
 • مقاومت نوری بسیار خوب به عنوان یک سیستم حفاظتی
 • دوام و عمر طولانی
 • مقاومت در برابر یون کلر و نمکهای موجود در آب دریا
 • غیر سمی و قابل استفاده در محیطهای بهداشتی

 

موارد کاربرد  :

 • سازه های بتنی و فلزی نواحی ساحلی و  فرا ساحلی
 • نواحی جذر و مدی اسکله ها و کشتی ها
 • سدها و تصفیه خانه ها

 

مقدار مصرف :

 ضخامت پیشنهادی این رنگ 250 تا 500 میکرون می باشد و میزانرنگ مصرف شده 400 تا 800 گرم خواهد بود.

 

آماده سازی سطح :

سطح زیرآیند باید تمیزو عاری از هرگونه آلودگی باشد. پیش از اجرای پوشش، تمامی سطوح باید مطابقاستاندارد ISO8504 آماده سازی شوند. کثیفی سطوح و نمکهای محلول بایدبا آب تازه شستشو شوند. روغن و چربی باید مطابق استاندارد SSPC-SP1  به وسیله حلال شستشو شود. تمامیسطوح را توسط دستگاه سندبلاست یا ابزارهای مخصوص مطابق استاندارد a2 ½ (ISO 8501-1)  آماده سازی نمایید. درصورتیکه بین عملیات آماده سازی سطح و اجرای رنگ BETOGARD SN-125  فاصله زمانی وجود داشته باشد عملیاتآماده سازی میکرومتر پیشنهاد میشود. پروفایل سطح برابر 50 تا 70 میکرومتر پیشنهادمی شود.

 

اختلاط :

BETOGARD SN-125 در دوبسته بندی جداگانه عرضه میشود. همواره دو بسته بندی را به طور کامل با هم مخلوط کنید.مخلوط باید در زمان کاربردی (POT LIFE)  ذکر شده اجرا گردد.

ابتدا دو جزء را بهطور جداگانه در زیر میکسر مخلوط نمایید؛ سپس جزء B (جزء سیاه ) را بهجزء A اضافه کرده به نحوی که ظرف کاملا تخلیه شود .اختلاط دو جزء رنگ بایدبا استفاده از همزن برقی (دریل+پره) با حداکثر سرعت 300 تا 400 دور بر دقیقه صورتپذیرد. تا حصول اطمینان از اختلاط کامل و دستیابی به رنگ طوسی یکنواخت عمل اختلاطرا ادامه دهید.

توجه 1 : همیشه آنمقدار از مواد را با هم ترکیب نمایید که حداکثر تا 30 دقیقه مورد استفاده قرار بگیرد.

توجه 2 : رعایت دقیق نسبت های دو جزء رنگ الزامی می باشد و هرگز نسبت ها را تغییرندهید.

روش اجرا :

رنگ اپوکسی را میتوانیدبه وسیله ایرلس ، غلطک و یا قلم مو اجرا نمایید. بهتر است این رنگ در دو لایه اجراگردد به طوریکه دوم قبل  ازخشک شدن لایهاول اجرا شود. در صورتیکه بین دو اجرا بیش از24 ساعت فاصله باشد، سطح لایه اول بایدآماده سازی شود.

 

مشخصات فیزیکی و شیمیایی:

 • حالت فیزیکی مایع ویسکوز
 • رنگ : جزء1 سفید

         جزء2 سیاه

         مخلوط خاکستری

 • وزن مخصوص(g/cm3) : 1/0±4/1
 • نسبت ترکیب اجزا ( وزنی ( A:B: 3:1
 • درصد جامد حجمی : 100
 • مقاومت در برابر آب دریا : عالی
 • چسبندگی به بتن ((N/mm2 : 3- 5/2 ( بیشتر از پیوستگی بتن )

 

زمان خشک شدن :

 

دما

 

قابل لس

اجرای لایه بعدی

 

خشک شدن کامل

حداقل

حداکثر

15 درجه سانتیگراد

9 ساعت

32 ساعت

3 روز

13 روز

25 درجه سانتیگراد

6 ساعت

24 ساعت

2 روز

7 روز

40 درجه سانتیگراد

4 ساعت

18 ساعت

1 روز

4 روز

توجه: مدت زمان خشک شدن به ضخامت پوشش اعمال شده بستگی دارد و تمام اطلاعات اینکاتالوگ بر اساس ضخامت فیلم خشک توصیه شده است.

زمان کاربردی (POT LIFE):

 • دمای رنک (درجه سانتیگراد) 15  25     40
 • زمان کاربردی (دقیقه)        70   45     20

توجه : با ازدیادحجم انباشت رزین و هاردنر پس از اختلاط، افزایش دمای رنگ سریعتر و در نتیجه زمانکاربری کوتاهتر خواهد شد.

 

 ملاحظات :

 • مدت نگهداری  : یک سال در بسته بندی اولیه
 • شرایط نگهداری : ظرف در بسته، دور از رطوبت و یخزدگی و تابش مستقیم نور خورشید
 • بهترین دای نگهداری : 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
 • نوع بسته بندی : جموع 14 کیلوگرم ( جزء سطل 5/10 کیلوگرمی ، جزء B سطل 5/3 کیلوگرمی )

 

حفاظت و ایمنی :

این محصول آتش گیراست. باید از گرما و شعله مستقیم دور نگه داشته شود. در ظرف را بسته نگه دارید. محیطاجرا باید دارای سیستم تهویه مناسب باشد. از تماس مستقیم و دائمی با پوست جلو گیریکنید. درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. از تحریک مصدوم به تهوع خوددارینمایید. برای اطلاعات بیشتر برگه اطلاعات ایمنی (  MSDS) موجود می باشد.

در صورت استفاده درمحیط های سربسته موارد ایمنی زیر را برای جلوگیری از آتش سوزی، انفجار و آسیب رسیدنبه سلامتی رعایت نمایید :

·       در هنگام اجرا و خشکشدن سطح به طور مقدار کافی از هوای تازه را به محیط وارد کنید.

·         از ماسک و تجهیزات ضد انفجار استفاده کنید.

·       هرگونه جرقه، جوشکاری،کشیدن سیگار و روشن کردن شعله در محیط اجرا ممنوع است.

 

تاییدیه کیفیت :

تمام محصولاتی کهتوسط شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن عرضه می گردند مطابق با استانداردهای کیفی بینالمملی می باشد.

or
or
A password will be send on your post
Registration