Spectr News Theme

مواد کیورینگ کامپاند بتن

کد محصول : 7


DEZOCURE 550& 650

غشا محافظ جهت جلوگیری از تبخیر آب بتن و ملات تازه

( کیورینگ کامپاند )

شرح محصول :

DEZOCURE 550 ، بر پایه رزین های معلق در آب و DEZOCURE 650 برپایه رزین های هیدروکربنی ،  با غلظت پایینجهت پوشش بر روی سطح بتن تازه به منظور جلوگیری از تبخیر آب بتن و بهینه نمودنهیدراسیون سیمان طراحی و تولید گردیده است. پس از اجرای DEZOCURE 550 یا DEZOCURE 650 بر رویسطح بتن تازه در مدت زمان کوتاهی خشک و تشکیل لایه ای غیر قابل نفود می دهد . درنتیجه این فرایند آب موجود در بتن محبوس و رطوبت داهلی بتن و لوله های مویین در حدبالا و مطلوب حفظ می گردد. این امر نیاز به کیورینگ به روش مرطوبت کردن را حذف وعمل هیدراسیون به خوبی انجام خواهد گردید.

 

کاربرد و موارد استفاده& 650  DEZOCURE 550 :

DEZOCURE 550 و DEZOCURE 650 قابل استفاده بر روی کلیه سطوح بتنی شامل موارد ذیل می باشد :

بتن های تازه داخلیو خارجی از جمله کانالها ، بتن کف پارکینگ ها ، کارخانجات ، فرودگاه ها ، یلها و...

DEZOCURE 550 & 650 سفید ،مناسب برای سطوح بتنی وسیع در محیط های خارجی ، جهت بازدهی بهتر در مقابل انعکاساشعه آفتاب و جلوگیری از افزایش دمای داخلی بتن می باشد.

 

مزایای DEZOCURE 550 & 650  :

بازدهی و حفظ آبداخل بتن بیش از 90 %

عدم واکنش پذیری باسیمان و تخریب سطح بتن و کاهش دوام

DEZOCURE 650

( WHITE )

DEZOCURE 650

DEZOCURE 550

( WHITE )

DEZOCURE 550

نوع

SYNTHETIC-PIGMENT

SYNTHETIC

WAX EMULSION- PIGMENT

WAX EMULSION

پایه شیمیایی

سفید

بی رنگ

سفید

سفید

رنگ

در حالت خیس و خشک سفید رنگ

در حالت خشک و خیس بی رنگ

در حالت خیس سفید رنگ و در حالت خشک بی رنگ

در حالت خیس سفید رنگ و در حالت خشک بی رنگ

رنگ پس از اجرا

0.02+- 0.95

0.01+- 0.86

0.1+-1

0.01+-0.95

وزن مخصوص کیلوگرم بر لیتر

2-1

2-1

3-2

3-2

زمان خشک شدن ( ساعت )


شروع تجزیه غشای تشکیل شده DEZOCURE 650 پس از 7 روز از اجرا در اثر UV و اکسیداسیون

عدم افزایش دمایداخلی بتن در اثر تابش مستقیم و انعکاس بهینه نور با استفاده از کیورینگ کامپاندسفید رنگ

 

استاندارد ها :

DEZOCURE 550 & 650 با استاندارد های زیر مطابقت دارد:

ASTM C 309 ,TYPE 1 , CLASS B : DEZOCURE 650

ASTM C 309 ,TYPE 2 , CLASS B : DEZOCURE 650 ( WHITE )

ASTM C 309 ,TYPE 1 , CLASS A : DEZOCURE 550

ASTM C 309 ,TYPE 2 , CLASS A : DEZOCURE 550  ( WHITE)

 

خصوصيات فیزیکی و شیمیایی :

 

 

طریقه اجرا :

کیورینگ کامپاند هایعرضه شده نیازی به ترکیب با محصولات دیگر نداشته و آماده مصرف می باشند. بیش ازاستفاده به منظور همگن سازی به خوبی مخلوط شوند.

قابل اجرا توسطاسپری هوا و قلمو ، اجرای یک لایه پیوسته جهت کسب بالاترین بازدهی ضرروی است.

میزان مصرف به مقدار180 تا 200 میلی لیتر به ازاء هر مترمربع می باشد.

دقت شود که در زمانآب انداختگی ، ترکیب کیورینگ کامپاند اجرا نشود.

در صورت وجود قالبمی توان بلافاصله پس از قالب برداری و زمانی که همچنان رطوبت داخلی بتن حفظ شدهاست DEZOCURE 550& 650 اجرا گردد.

وسایل مصرفی جهتاجرای  DEZOCURE 550 & 650 پس ازاستفاده توسط حلال تمیز گردد.

 

نکات مهم :

سطح اجرا شده با DEZOCURE 550 & 650 میبایستی از بارندگی و ترافیک تا پیش از خشک شدن محافظت شود.

در صورت نیاز بهاجرای پوشش نهایی دکوراتیو ، محافظتی یا ترمیم سطوح بتنی هر گونه اثری از کیورینگکامپاند از روی سطح توسط سندبلاست یا حلال شویی زدوده شود.

به علت تجزیه DEZOCURE 650  در اثر UV و اکسیداسیون ، پاکسازی سطح جهتآماده سازی برای اعمال پوشش نهایی به سهولت انجام پذیر می باشد.

در مناطقی که وزشباد وجود دارد، احتمال افزایش میزان مصرف وجود خواهد اشت.

 

بسته بندی DEZOCURE 550 & 650 :

DEZOCURE 550 & 650 در گالن های 20 و بشکه های 220لیتری عرضه می گردند.

 

موارد ایمنی :

DEZOCURE 650 سمینبوده و به عنوان ماده ای بی ضرر طبقه بندی می شود ولی به عنوان یک ماده شیمیاییدر هنگام استفاده از وسایل محافظ مانند : دستکش و عینک استفاده شود.

DEZOCURE 550 حاویحلال های نفتی بوده ، از تماس با پوست پرهیز و در صورت تماس با پوست و یا چشم باآب به مقدار کافی شستشو شود. در محیط بسته از تهویه مناسب استفاده شود.

 

انبار داري :

توصیه می شود کهانبار داری در دمای 5 تا 35 درجه سانتیگراد دور از تابش مستقیم آفتاب باشد. DEZOCURE 650  در محیط خشک و خنک و به دور از منبع حرارت و یاشعله آتش زا انبار داری شود.

DEZOCURE 550 درمحیط خشک نگهداری و از یخ زدن محافظت شود.

 

عمر نگهداري :

در محیط سرپوشیده و با لحاظ شرایط انبار داری و  در بسته بندي اوليه تا 12 ماه قابل استفاده ميباشد.

 

خدمات فني :

بخش فني شرکت رایحه بتن سبز ( کلینیک فنی و تخصصیبتن ایران ) در جهت استفاده صحيح از مواد خود ، آماده همكاري و انجام خدمات ميباشد.

 

or
or
A password will be send on your post
Registration