Spectr News Theme

گروت پایه سیمانی DEZOFLOW G-2

کد مطلب : 65

DEZOFLOW  G-2

High  strength ,non shrinkcementitous   

    Construction grut – G2  

شرح :

Dezoflow  G2  یک محصول آماده مصرفپودری است که با افزودن آب در محل کارگاه تبدیل به ملاتی بسیار روان و بدون جمعشدگی می گردد.

 

کاربردها :

Dezoflow  G2 به گونه ای فرموله.شده است که بتوان آن را به شکل خمیری و یا رواناستفاده نمود و به آسانی می توان آن را برای تسطیح ، گروت ریزی و یا پر کردن گودالها به کار برد.

 

امتیازات :

  • بدون جمع شدگی
  • غلظت قالب تنظیم ( به کمک آب )
  • عملکرد قابل  پیش بینی و معین شده
  • اتصال بسیار خوب به فولاد و بتن
  • توسعه مقاومت زودرس حتی در شکل روان
  • آب بند کننده بتن

 

بسته بندی:

 Dezoflow G2 در کیسه های 25 کیلوگرمی عرضه می شود.

 

ویژگیها:

آبمصرفی : در حالت روان 4 لیتر برای 25 کیلوگرم

                در حالت خمیری 3.5 لیتر برای 25کیلوگرم

چگالی: در حالت روان 2230 کیلوگرم در مترمکعب

          در حالت خمیری 2250 کیلوگرم در مترمکعب

انبساطآزاد : 2 تا 4 درصد

انبساطماندگار : 0 تا 0.4 درصد

مقاومت فشاری در حالت خمیری: 3 روزه  295  کیلوگرم بر سانتیمترمربع

                                     7  روزه  365  کیلوگرم بر سانتیمترمربع

                                      28 روزه 560  کیلوگرم بر سانتیمترمربع

مقاومت خمشی در حالت روان : 28 روزه 6.95 مگاپاسکال

مقاومت کششی در حالت روان:   28 روزه 4.04 مگاپاسکال

نفوذ آب :                             کمتر از 10 میلیمتر

 

روش اجرا :

آماده سازی سطح :

سطوحی که در معرض گروت ریزیقرار می گیرند بایستی خراشیده شوند تا پوشته های احتمالی جدا شده و سنگدانه هانمایان گردند. از چکش های سنگین و بادی و سایر ابزار مشابه که باعث شود سنگدانه هاشکسته شده و در عین حال در جای خود باقی بمانند استفاده نکنید . سطوح بایسنی ازوجود روغن ، گرد و خاگ ، رنگ ، ماده عمل آوری و دیگر آلودگی ها که باعث کاهشچسبندگی می شوند پاک گردند . سطوح در مرعض گروت ریزی را خیس نمایید تا آب ملات راجذب نکند . به گونه ای که سطوح مرطوب بوده ولی آب آزاد وجود نداشته باشد . درهنگام کاشت پیچ یا میلگرد خالی بودن پال ها و عدم آب و یا روغن مورد توخه خاص قرارگیرد و در صورت لزوم هوای فشرده برای تخلیه آن ها استفاده کنید.

صفحه ستون ها و پیچ هابایستی تمیز و عاری از چربی ، گریس و رنگ باشند . تجهیزات نصب شدنی را تنظیم وثابت نمایید . اگر لازم است صفحات فاصله گذار برداشته شوند آنها را کمی پرب نماییدتا برداشتن آن ها آسان شود .

مطمئن شوید که قالب بندیمحکم و آب بند است تا از حرکت و خروج گروت جلوگیری شود.

 

اختلاط :

مطمئن شوید سطوح داخلیمخلوط کن مرطوب بوده ولی آب آزاد وجود نداشته باشد .سپس مقدار آب را اندازه گیری وبه داخل مخلوط کن بریزید . در حین چرخیدن مخلوط کن و به آرامی Dezoflow  G2 را به آن اضافه نمایید . به مدت 3 تا 5 دقیقه همزدن را ادامه دهیدتا ملاتی همگن ، روان ، نرم و بدون حباب به دست آید.

 

ریختن :

بلافاصله پس از اختلاطاقدام به ریختن نمایید ، همواره از نقطه ای ملات را بریزید که کمتریت فاصله را بااطراف داشته باشد. ملات را به صورت پیوسته بریزید و در صورت امکان ارتفاع لازمبرای تامین فشار حرکتی را ایجاد نمایید

گروت های Dezoflow   با انواع پمپ های تزریققابل استفاده اند . پس از ریختن Dezoflow G2  بلافاصله روی سطوح باز رابا گونی مرطوب به طور کامل بپوشانید و آن راخیس نگهدارید تا زمانی که گروت آمادهپرداخت سطحی شود و یا اینکه گیرش ملات کامل گردد . در صورت عدم امکان مصرف آب میتوانید از مواد عمل آوری سطحی به نام Dezocure  استفاده نماید.

 

انبارداری :

این محصول را در مکانسرپوشیده و به دور تابش خورشید و بارندگی و روی پالت نگهداری نمایید. از فشار زیادپرهیز شود . عمر مفید محصول حدود 12 ماه است اگر در شرایط مناسب و در کیسه هایاصلی نگهداری گردد.

 

نکات مهم :

دمای ملات و اجسامی که دردرون آن گذارده می شوند بایستی بین 5+ تا 35 + درجه سانتی گراد باشد . مقدار ودمای آب را افزایش ندهید زیرا موجب روانی بیش از حد ملات و در نتیجه بروز پدیده آبانداختگی و یا جداشدگی می شود.

Dezoflow  G2 در ضخامت های بین 10 تا 80 میلی متر ریخته می شود . برای تامینضخامت های کمتر از 10 میلی متر با بخش فنی کلینیک فنی و تخصصی بتن مشورت نماید.

از انجام عملیات اضافی و استفادهاز ویبره پرهیز نمایید .

تحت هیچ شرایطی Dezoflow  G2 را دوباره رقیق ننماید و از مصرف بیش از حد تعیین شده خود دارینمایید.

برای تولید احجام بزرگ ازمخلوط کن و برای اختلاط یک کیسه گروت از دریل و همزن استفاده کنید.

 

مقادیر مصرف :

هر کیسه 25 کیلوگرمی 12.9لیتر فضا را پر می کند و در حالت روان 78 کیسه 25 کیلوگرمی برای پر کردن یکمترمکعب لازم است .

 

احتیاط و  ایمنی :

همانند تمامی محصولات پایهسیمانی گروت Dezoflow  G2  نیز ممکن است باعث آسیب شود . در صورت تماساحتمالی با چشم ها بلافاصله آن را به مدت 15 دقیقه با آب شستشو داده و به پزشکمراجعه نمایدد. در صورت تماس با پوست آن را به دقت بشوید.

 

تاییدیه کیفیت :

تمام محصولاتی که توسط شرکتکلینیک فنی و تخصصی بتن ایران عرضه می گردند مطابق با استانداردهای کیفی بینالمللی می باشد .

 


or
or
A password will be send on your post
Registration